Dan

v
E gjitha fillojë me një luftë të heshtur, me një shpërthim i cili jo rrallë përfundojë me një të këndume të këngës <tt>populli yt është populli im, populli im është populli yt</tt>.<tt>
 
<u>... nga gjyshi, kënga për ty ... </u>
 
-----------------------------