Dallime mes rishikimeve të "Fizika eksperimentale"

465 bytes removed ,  13 vjet më parë
v
Çekiq dhe disa korigjime kuptimore // konceptualizimin /simbiotike/pohimi i fundit nuk është i kjartë
vNo edit summary
v (Çekiq dhe disa korigjime kuptimore // konceptualizimin /simbiotike/pohimi i fundit nuk është i kjartë)
Fizika eksperimentale rigrupon te gjitha disiplinat ne leminlëmin e fizikesfizikës, te cilat merren me grumbullimin e te dhenavedhënave eksperimentale, dhe me konceptualizimin e detajuar (pas [[Eksperimente mendore|eksperimenteve imagjinare]]) si dhe implementimin e tyre ne [[Eksperimenti|eksperimente]] ne laburatorlaborator. Ajo kontrastohet shpesh ngatërrohet me [[Fizika teorike|fizikën teorike]], e cila merret me shume me parashikimin dhe shpjegimin e fenomeneve fizike ne natyrenatyrë se sa me njohuritenjohuritë mbi mbledhjen e informacionit perrethrreth ketyrekëtyre dukurive.
Në fushën e [[Fizika|fizikës]], '''fizika eksperimentale''' është kategoria e disiplinave dhe nen-disiplinave te cilat merren me [[Observimi|vëzhgimin]] e [[Fenomeni|fenomeneve]] fizike ne mënyrë qe te mbledhin [[informacion]] përreth [[Universi|universit]]. Metodat ndryshojnë nga disiplina ne disipline, qe nga eksperimente dhe observime te thjeshta, si [[Eksperimenti i Kavendishit]], deri tek ato me te komplikuarat, si ato qe po bëhen tek [[Përplasësi i Madh i Hadroneve]].
 
Edhe pse fizika teorike dhe eksperimentale merren me aspekte te ndryshme te natyresnatyrës se fenomeneve fizike, se bashku ato ndajnendajnë qelliminqëllimin perpër kuptimin e fenomenit keshtukështu qe ekziston njenjë lidhje simbiotike e drejteperdrejtedrejtpërdrejte mes tyre. E para jep te dhenatdhënat mbi universin, tetë dhëna të cilat duhet te analizohen neashtu menyre qe te kuptohen, kurse e dyta jep njenjë shpjegim perpër informacionin e mbledhur, ky shpjegim zakonisht bazohet mbi njenjë [[Teoria|teori]], e cila perpër me tepertepër neqoftese eshteqoftë se është e saktesaktë, tregon se si mund te mbledhim informacion perrethpërreth fenomenit ne njenjë menyremënyrë me efikase si dhe jep instruksione perpër ndertiminendërtimin e njenjë eksperimenti neme menyreqëllim qe teoria te konfirmohet. Fizika teorike gjithashtu tregon perspektiva te ndryshme perrethpërreth tipevellojeve te informacionit qe duhen per ta kuptuar me mire universin si dhe tipetllojet e ekeperimenteveeksperimenteve perpër konfirmimin e teoriseteorisë.
==Një vështrim i përgjithshëm==
 
Fizika eksperimentale rigrupon te gjitha disiplinat ne lemin e fizikes te cilat merren me grumbullimin e te dhenave eksperimentale, dhe me konceptualizimin e detajuar (pas [[Eksperimente mendore|eksperimenteve imagjinare]]) dhe implementimin e tyre ne [[Eksperimenti|eksperimente]] ne laburator. Ajo kontrastohet shpesh me [[Fizika teorike|fizikën teorike]], e cila merret me shume me parashikimin dhe shpjegimin e fenomeneve fizike ne natyre se sa me njohurite mbi mbledhjen e informacionit perreth ketyre dukurive.
 
Edhe pse fizika teorike dhe eksperimentale merren me aspekte te ndryshme te natyres se fenomeneve fizike, se bashku ato ndajne qellimin per kuptimin e fenomenit keshtu qe ekziston nje lidhje simbiotike e drejteperdrejte mes tyre. E para jep te dhenat mbi universin, te cilat duhet te analizohen ne menyre qe te kuptohen, kurse e dyta jep nje shpjegim per informacionin e mbledhur, ky shpjegim zakonisht bazohet mbi nje [[Teoria|teori]], e cila per me teper neqoftese eshte e sakte tregon se si mund te mbledhim informacion perreth fenomenit ne nje menyre me efikase si dhe jep instruksione per ndertimine e nje eksperimenti ne menyre qe teoria te konfirmohet. Fizika teorike gjithashtu tregon perspektiva te ndryshme perreth tipeve te informacionit qe duhen per ta kuptuar me mire universin si dhe tipet e ekeperimenteve per konfirmimin e teorise.
 
==Historia==