Dallime mes rishikimeve të "Llapusha"

24 bytes added ,  12 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
[redaktim i pashqyrtuar][redaktim i pashqyrtuar]
No edit summary
No edit summary
 
=== Vargmalet Carralevë - Drenicë ===
 
Malet përfshijnë kryesisht zonat përreth trevës në jug te Llapushës dhe në lindje, kurse rrafshnaltat zënë pjesën qendrore të kësaj treve. Malet në trevën e Llapushës kryesisht përfshijnë sisteme të vargmaleve me drejtimin VP- JL dhe këto vargmale ndahen në tri tërësi që mbulojnë Llapushën Lindore dhe Llapushën Perëndimore. Ne Llapushën Lindore gjenden edhe vargmalet më të larta të kësaj treve të quajtura vargmalet Carraleve-Drenicë, ku në këtë tërësi malore dallohen malet e Luzhnicës me majën Bretanec 1042 m, malet e Duhlës dhe Bllacës me lartësi 940 m, malet e Javorit e Ngucatit me 1020 m, malet e Klqekës e Ladroviqit me majën më të lartë të Llapushës, Gradinë 1056 m, malet e Novosellës dhe Lladrovcit me 1010 m dhe malet e Tërpezës e Berishës me majën më të lartë në Berishë 1028 m. I gjithë ky sistem malor që fillon nga Gryka e Carralevës dhe formon rrafshnalta ne kurrizet malore me lartësi 700 -1000 m dhe zbret në Grykën e Llapushnikut, shtrihet rrëpishem në të dy anët duke krijuar vijën shkarese të luginës së lumit Mirusha në trevën e Llapushës dhe grykat e thella dhe vijën shkarëse të lumit Drenica në trevën e Drenicës jugore. Kjo tërësi malore bashkë me malet e Kasmaqit e formon kufirin natyror ndarës të trevës se Llapushës me trevën e Drenicës.
 
=== Malet Kamaq-Gjurgjicë ===
 
Po ne Llapushen lindore ne pjesën verilindore te saj ne nga Gryka e Llapushnikut e deri ne gryken e lumit Klina ne Murg vazhdon tëresia e dyte malore e Maleve te Kosmaqit me majën Kosmaq 970 m, ne te cilën përfshihen malet e Negrovcit, Vuqakut e Gjergjices.
 
=== Vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkozë ===
Ne Llapushën perëndimore dhe jugore gjendet sistemi i dyte i rëndësishëm malore i njohur si Vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkoze me drejtimin VP-JL me lartësinë mesatare 700-1000 m. Kjo tërësi malore fillon nga Gryka e lumit Mirusha ne veri e perfundon ne luginën e lumit Toplluha ne Reshtan te Therandës. Në këtë tërësi malore dallohen malet e Mrasorit e te Llapqevës me lartësi 790 m, Kaznikut e te Panorcit me majenmajën Bajrak 1007 m, malet e Zatriqit (Razhdollit, Akavanit) me lartësinë me te madhe ne Delle 1046 m, pastaj malet e Gurbardhit e Turjakës me lartëson ne Kike 9003 m deri ne Bllate dhe Gryke te Zhdrlles. Nga Gryla e Zhdrelles vazhdon tërësia e madhe malore ne drejtim te JL e vargmaleve te Shkozës (ish Millanovcit), me malet e Ostrozubit e Rahovecit me lartësinë 870 m, malet e Shkozës me majën me te larte Kryeguri me lartësi 900 m, malet e Ceri i Shkozës, Pagarushes dhe Doberdelanit me lartësinë me te madhe ne Gumnishte 840 m, si dhe nga qafa e Pagarushes e deri ne Reshtan malet e Grapit me lartësi 760 m. Ky sistem malore ne mënyrë te rrepishme lëshohet ne pjesën perëndimore dhe jugore duke krijuar vijën shkarese te trevës se Llapushës me trevën e Anadrinise, kurse ne pjesën lindore këto tërësi malore lëshohen ne mënyrë te valëzuara ne veri dhe lindje ne luginën e lumit Mirusha dhe ne jug ne luginën e thelle te lumit te Breshancit. Poashtu kjo tërësi malore e formon kufirin natyror ndarës mes Llapushës dhe Anadrinisë (Podrimes).
 
Ne Llapushën perëndimore dhe jugore gjendet sistemi i dyte i rëndësishëm malore i njohur si Vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkoze me drejtimin VP-JL me lartësinë mesatare 700-1000 m. Kjo tërësi malore fillon nga Gryka e lumit Mirusha ne veri e perfundon ne luginën e lumit Toplluha ne Reshtan te Therandës. Në këtë tërësi malore dallohen malet e Mrasorit e te Llapqevës me lartësi 790 m, Kaznikut e te Panorcit me majen Bajrak 1007 m, malet e Zatriqit (Razhdollit, Akavanit) me lartësinë me te madhe ne Delle 1046 m, pastaj malet e Gurbardhit e Turjakës me lartëson ne Kike 9003 m deri ne Bllate dhe Gryke te Zhdrlles. Nga Gryla e Zhdrelles vazhdon tërësia e madhe malore ne drejtim te JL e vargmaleve te Shkozës (ish Millanovcit), me malet e Ostrozubit e Rahovecit me lartësinë 870 m, malet e Shkozës me majën me te larte Kryeguri me lartësi 900 m, malet e Ceri i Shkozës, Pagarushes dhe Doberdelanit me lartësinë me te madhe ne Gumnishte 840 m, si dhe nga qafa e Pagarushes e deri ne Reshtan malet e Grapit me lartësi 760 m. Ky sistem malore ne mënyrë te rrepishme lëshohet ne pjesën perëndimore dhe jugore duke krijuar vijën shkarese te trevës se Llapushës me trevën e Anadrinise, kurse ne pjesën lindore këto tërësi malore lëshohen ne mënyrë te valëzuara ne veri dhe lindje ne luginën e lumit Mirusha dhe ne jug ne luginën e thelle te lumit te Breshancit. Poashtu kjo tërësi malore e formon kufirin natyror ndarës mes Llapushës dhe Anadrinisë (Podrimes).
 
=== Vargmalet Gajrak-Gallushë-Biraq ===
Po ne Llapushën jugore paralel me vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkoze dhe vargmalet Carraleve-Drenice shtrihen vargmalet e ulëta Gajarak-Gollushe me lartësi mesatare 600-800 m. Ky sistem malor fillon mbi qytezën e MalishevesMalishevës ne VP dhe perfundon ne Grykat e Dragaqines e Reqanit ne JL. Në këtë tërësi malore dallohen malet e Gajrakut me lartësinë me te madhe Gajrak 793 m, pastaj Gajraku i MalishevesMalishevës me 742 m, Gajraku i Kervaserise, 720 m, Gajraku i Bellanices 730 m, Gajraku i Gariqit 700 m. Me ne jug dallohet tërësia malore e Gallushes me lartësinë me te madhe 793 m mbi fshatin Nishor, ku dallohen malet e Nishorit dhe Kastercit, Semetishtit dhe Sllapuzhanit. Kurse nga fshati Sllapuzhan deri ne grykat e lumit te Dragaqinës vazhdojnë kodrinat e Biraqes me lartësi mbidetare me te madhe 658 m.
 
Po ne Llapushën jugore paralel me vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkoze dhe vargmalet Carraleve-Drenice shtrihen vargmalet e ulëta Gajarak-Gollushe me lartësi mesatare 600-800 m. Ky sistem malor fillon mbi qytezën e Malisheves ne VP dhe perfundon ne Grykat e Dragaqines e Reqanit ne JL. Në këtë tërësi malore dallohen malet e Gajrakut me lartësinë me te madhe Gajrak 793 m, pastaj Gajraku i Malisheves me 742 m, Gajraku i Kervaserise, 720 m, Gajraku i Bellanices 730 m, Gajraku i Gariqit 700 m. Me ne jug dallohet tërësia malore e Gallushes me lartësinë me te madhe 793 m mbi fshatin Nishor, ku dallohen malet e Nishorit dhe Kastercit, Semetishtit dhe Sllapuzhanit. Kurse nga fshati Sllapuzhan deri ne grykat e lumit te Dragaqinës vazhdojnë kodrinat e Biraqes me lartësi mbidetare me te madhe 658 m.
 
=== Vargmalet Gremnik - Gjurgjevik ===
Vargmalet Gremnik - Gjurgjevik kanë shtrirje VJ dhe janë male kryesisht te ulëta me majenmajën me te larte 720 m mbi fshatin Perqeve. Këto vargmale fillojnë nga lugina e thelle e lumit Klina ne veri dhe vazhdojnë drejt jugut deri ne luginën e thelle te lumit Mirusha. Në këtë tërësi malore dallohen për nga lartësia malet e Sferrkes e te Perqeves, malet e Gremnikut, malet e Dollcit e te Gjurgjevikut.
 
=== Vargmalet Resnik - Kerrninë- Vuqak ===
 
=== Lugina e Pagarushës ===
 
Lugina e Pagarushes është një lugine qe ne veri ka formën e rrafshnaltes ne veri me lartësi deri 650m dhe pastaj ne jug shkon duke u thelluar dhe formon gryken e Semetishtit ku lartësia zbret deri ne 400 m. Kjo lugine gjendet mes maleve vargmaleve Zatriq -Shkoze-Grab ne perëndim dhe jugperëndim dhe maleve Gajrak dhe Gollushe ne verilindje dhe juglindje. Përmes kësaj lugine kalon lumi Pagarushes qe pastaj merr emrin lumi i Breshancit. Kjo lugine është mjaft e thate dhe vetëm ne ojesen jugore është zone me e bute dhe aluviale.
 
 
Treva e Llapushës është një rajon mjaft i populluar me përafërsisht 115 banore ne 1 km². Kjo treve ne vete përfshin komplet vendbanimet e komunës se Malishevës gjithsejtë 43 fshatra, pastaj vendbanimet e pjesës lindore te komunës se Klinës, vendbanimet veriperëndimore te komunës se Rahovecit, vendbanimet veriore te Komunës se Suharekes dhe disa vendbanime perëndimore te Komunës se Drenasit, Istogut dhe Lipjanit. Qendra kryesore gravituese e kësaj trevë është qyteza e Malisheves, por për pjese veriore dhe perëndimore te kësaj trevë është edhe qyteza e Klinës, pastaj Rahoveci dhe Suhareka.
Pjesa kryesore e vendbanimeve te trevës se Llapushës kryesisht vendbanimete Malisheves, Rahovecit dhe Suharekes gravitojnegravitojnë ne qendrenqendrën regjionale te Prizrenit, kurse vendbanimet e KlinesKlinës ne ateatë tee PejesPejës dhe disa vendbanime te Drenasit dhe Lipjanit ne qendrenqendrën regjionale te PrishtinesPrishtinës. Në këtekëtë trevë janejanë te dalluara kryesisht dy lloje vendbanimesh te tiput te grumbulluar dhe shperndareshpërndare te cilat perpër nga fizionomia e terrenit kane veqorit e tyre dhe dallohen ato te LLapushesLlapushës perendimoreperëndimore nga ato te LlapushesLlapushës lindore. Kryesisht ne Llapushen perendimoreperëndimore si zone me krastike dhe me malore me zona fushore te pakta dominojnedominojnë vendbanimet e tipit te grumbulluar, kurse ne LlapushenLlapushën lindore dhe veriore kryesisht ato te tipt te shperndareshpërndare.
Vendbanimet e LlapushesLlapushës janejanë :
 
Vendbanimet e LlapushesLlapushës te komuneskomunës se MalishevesMalishevës janejanë gjithesejtgjithsejtë 44:
Gollubovci, Pllaqica, Mleqani, Balinca, Llazica, Vermica, Shkarashniku, Drenovci, Kijeva, Bubaveci, Burimi(Stapanica), Lumnishta (Lubizhda), Damaneku, Bubli, Panorci, Llapqeva, Garaqeva, Qypeva e Damanekut, Turjaka, Gurbardhi (Carravrana), Burimi (Joviqi), Mirusha, Malisheva, Carralluka, Terpeza, Lladrovci, Berisha, Fshati i ri, Seniku, Bardhi (Lladroviqi), Ngucati, Temeqina, Bellanica, Banja, Gajraku, Kervaseria, Goriqi, Pagarusha, Janqisti, Shkoza (Millanoviqi), Maxharra, Astrazubi (Ostrozubi), Dragobili dhe Maralia.
 
10.357

edits