Ndryshimi mes inspektimeve të "Leximi i shpejtë"

ska përmbledhje të redaktimeve
'''Leximi i shpejteshpejtë''' eshteështë njenjë menyremënyrë [[leximi]] i shpejteshpejtë duke rrokur disa fjalefjalë apo [[fraza]] me njenjë shikim.
 
Leximi i shpejteshpejtë eshteështë njenjë ecuri leximi i perzgjedhurpërzgjedhur, me te cilin njenjë lexues rrit shpejtesineshpejtësinë e leximit te tij, duke u perpjekurpërpjekur njekohesishtnjëkohësisht te kuptojekuptojë, dhe mbajembajë mend sa te jetejetë e mundur me shumeshumë permbajtjenpërmbajtjen e tekstit. Pra, leximi i shpejteshpejtë eshteështë aftesiaaftësia e te kuptuarit dhe te lexuarit te shpejteshpejtë mbi mesataren. Ka shumeshumë [[teknika]] me te cilat mund te mesohetmësohet leximi i shpejteshpejtë si p.sh. : [[PhotoReading]], [[ScanReading]] etj. Kjo menyremënyrë rrit shpejtesineshpejtësinë e leximit, por edhe zvogeliminzvogëlimin e te kuptuarit (nennën 50%), krahasuar me leximin normal perpër te kuptuarin (mbi 75%). Kjo perqindjepërqindje e te kuptuarit eshteështë e papranueshme kur studiohet, apo mesohetmësohet njenjë lendelëndë e re, por kur hulumtohet, kerkohetkërkohet perpër njenjë pergjigjepërgjigje, perpër njenjë pyetje te veçanteveçantë ne rrjet, apo lexohen romane ky nivel kuptim mendohet nga perkrahesitpërkrahësit e kesajkësaj teknike i mjaftueshemmjaftueshëm. (Abela 2004)
 
NjeNjë lexues mesatar, i ushtruar mund te lexojelexojë rreth 200-400 fjalefjalë ne minuteminutë, (pertejpërtej ketijkëtij kufiri aftesiaaftësia e te kuptuarit te tekstit te lexuar bie) kur nuk behetbëhet fjalefjalë perpër lendelëndë te nderlikuarandërlikuara shpjeguese teknike.
EshteËshtë treguar qe eshteështë e mundur te lexohet me njenjë vlerevlerë prej 1000 fjaleshfjalësh ne minuteminutë (fnm), me njenjë kuptim 100% (te paktenpaktën ne pikepamjepikëpamje ininformuese).
 
==Historia e leximit të shpejtë==
==Konceptet e leximit të shpejtë==
 
==MesimetMësimet dhe ushtrimet e leximit te shpejteshpejtë==
==Histori frymezuesefrymëzuese mbi leximin e shpejteshpejtë==
==KerkimetKërkimet studimore mbi kurset e leximit te shpejteshpejtë==
==Programe mbi leximin e shpejteshpejtë==
==Pikat kryesore te leximit te shpejteshpejtë==
==Referime==
==Lidhje te jashtme==
 
[[de:Schnelllesen]]
Anonymous user