Dallime mes rishikimeve të "Industria"

67 bytes added ,  12 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
[Redaktim i kontrolluar][Redaktim i kontrolluar]
No edit summary
No edit summary
 
=== Mesjeta ===
Situata industriale në mesjetë. Në Evropë një ndërr përmirësimet me të dukshme ishte përdorimi i mullirit, i cili ishte zbuluar që në antkitet por pak i përdorur me pas. Duke përfituar nga forca e erës dhe e ujit mullinjtë do të shërbenin për bluajtjen e gruri. Forca e mulliri në Evropë përdorej edhe për fabrikimin e letresletrës. Përdorimi i qymyrgurit për përpunimin e mjeteve metalike shtoj mundesitemundësitë e prodhimit në seri të armëve të tipëve të ndryshme.
 
=== Periudha Modernë Shekulli XVII-të ===
Në pjesën më të mirë të vendëvevendeve të sipër përmendura (Anglia, Gjermania, HollandaHolanda, Franca etj) industria mori një hov të ri. Qendra të mëdha Manifakture u zhvilluan në këtë kohë. Mund të përmendim prodhimin e stofit të letrës, kristalesh dhe xhami.
 
Në pjesën më të mirë të vendëve të sipër përmendura (Anglia, Gjermania, Hollanda, Franca etj) industria mori një hov të ri. Qendra të mëdha Manifakture u zhvilluan në këtë kohë. Mund të përmendim prodhimin e stofit të letrës, kristalesh dhe xhami.
 
=== Periudha Modernë Shekujt XVIII-XIX -te ===
Era zhvillimit industrialë është po aq e rëndesishmerëndësishme sa lindja e Ere së agrikulture ne Neolitik. Era e industrializimit është një hap që e shkeputshkëput njereziminnjerëzimin nga e kaluara. Zhvillimi i agrikulturës iu dha mundesimundësi njerezimitnjerëzimit në Neolitik të kishin ushqim në menyremënyre të vazhdueshme dhe me bollekbollëk. Ata nuk do të jetonin me me gjah dhe me mbledhje frutash apo bimeshbimësh. NjerezimiNjerëzimi në atë kohë filloj dhe të vendosej në menyremënyreqendrueshmeqëndrueshme në një zonë të caktuar gjeografike. LevizjetLëvizjet që kishin qellim kërkimin e ushqimit bëheshin më të rralla. Pra agrikultura i dha njerezimitnjerëzimit mundesimundësi prodhimi në mase të ushqimit dhe sigurinesigurinë për të ardhmen. Një paralelë e tillë mund të bëhet edhe me ErenErën e industrializmiindustrializimi. NjerezimiNjerëzimi me industrializimin i dhanë mundesimundësi vetvetes prodhimin në mase te te mirave dhe shërbimeve. Era industriale përfaqesohetpërfaqësohet me një rritje të vazhdueshme dhe të pakthyeshme të prodhimit industriale. Kjo erë u shoqeruashoqërua me transformimin dhe organizimit të prodhimit dhe të shoqeriseshoqërisë. Pra në këtë kohë mardhenietmarrëdhëniet shoqeroreshoqërore hynehynë ne një fazë të re mutacioni.
 
Krijimi i manifakturave vazhdoj edhe në shekullin e XVIII. PavaresishtePavarësisht nga krizat e veshtiravështira të jetuara prej popullatave që jetonin në ato kohëra, tendenca e asaj kohë ishte e karakterizuar nga ekspansioni ekonomik e kulturale, shoqeroreshoqërore etj.
 
Revolucioni i parë industriale filloj aty nga vitet 1790, për t'u mbaruar nga fillimet e revolucionit të dytë industriale. Shpikjet të lidhura me fuqinë motorike ishin të lidhura me avullin dhe me qymyrin; qendra kryesore ishte MbreteriaMbretëria e Bashkuar (GB), pas disa dhjetevjecarevdhjetëvjeçarev, revolucioni preku GjermanineGjermaninë, FrancenFrancën dhe disa zone në Belgjikën e sotme. Për dy arye kryesore: 1- Qendra të reja industriale u hapen aty ku kishte mina qymyri 2- KetoKëto qendra të reja industriale ndodheshin pranë por jashtë MbretëriseMbretërisë së Bashkuar.
Era zhvillimit industrialë është po aq e rëndesishme sa lindja e Ere së agrikulture ne Neolitik. Era e industrializimit është një hap që e shkeput njerezimin nga e kaluara. Zhvillimi i agrikulturës iu dha mundesi njerezimit në Neolitik të kishin ushqim në menyre të vazhdueshme dhe me bollek. Ata nuk do të jetonin me me gjah dhe me mbledhje frutash apo bimesh. Njerezimi në atë kohë filloj dhe të vendosej në menyre të qendrueshme në një zonë të caktuar gjeografike. Levizjet që kishin qellim kërkimin e ushqimit bëheshin më të rralla. Pra agrikultura i dha njerezimit mundesi prodhimi në mase të ushqimit dhe sigurine për të ardhmen. Një paralelë e tillë mund të bëhet edhe me Eren e industrializmi. Njerezimi me industrializimin i dhanë mundesi vetvetes prodhimin në mase te te mirave dhe shërbimeve. Era industriale përfaqesohet me një rritje të vazhdueshme dhe të pakthyeshme të prodhimit industriale. Kjo erë u shoqerua me transformimin dhe organizimit të prodhimit dhe të shoqerise. Pra në këtë kohë mardheniet shoqerore hyne ne një fazë të re mutacioni.
 
Revolucioni i dytë industriale filloj rreth 1850 dhe konsiderohet i përfunduar aty nga fundi i luftës së dytë botërore. Shpikjet kryesore të kësaj erë janë të lidhura direkte me zbulimin dhe perdoriminpërdorimin e elektricitetit.
Krijimi i manifakturave vazhdoj edhe në shekullin e XVIII. Pavaresishte nga krizat e veshtira të jetuara prej popullatave që jetonin në ato kohëra, tendenca e asaj kohë ishte e karakterizuar nga ekspansioni ekonomik e kulturale, shoqerore etj.
 
Revolucioni i parë industriale filloj aty nga vitet 1790, për t'u mbaruar nga fillimet e revolucionit të dytë industriale. Shpikjet të lidhura me fuqinë motorike ishin të lidhura me avullin dhe me qymyrin; qendra kryesore ishte Mbreteria e Bashkuar (GB), pas disa dhjetevjecarev, revolucioni preku Gjermanine, Francen dhe disa zone në Belgjikën e sotme. Për dy arye kryesore: 1- Qendra të reja industriale u hapen aty ku kishte mina qymyri 2- Keto qendra të reja industriale ndodheshin pranë por jashtë Mbretërise së Bashkuar.
 
Revolucioni i dytë industriale filloj rreth 1850 dhe konsiderohet i përfunduar aty nga fundi i luftës së dytë botërore. Shpikjet kryesore të kësaj erë janë të lidhura direkte me zbulimin dhe perdorimin e elektricitetit.
 
Tre faktoren lejuan realizimin me sukses revolucionin e dytë industriale:
 
* Revolucioni teknologjike.
Pjese më e mdhemadhe e shpikjeve janë në masenmasën më të madhëmadh europianeevropiane. MenyraMënyra të reja prodhimin dalin në dritë, të ndjekura nga menyratmënyrat e reja të transportit (hekurudha) dhe e komunikimit (telegrafi dhe telefoni). Materiale për prodhimin nuk janë më të njejtanjëjtakrahesimkrahasim me epokën e kaluar.
 
* Akumulimi i kapitalit. Duke u bazuar në principin që pasuria bazohet tek investimi, mendimi i përgjithshempërgjithshëm është të mbledhja e kapitalit tek individetindividët (p.sh. Qeveria ShqiperiseShqipërisë ka nevoje për para për buxhetin e saj, ajo i merr borxh një bankë të caktuar e cila me anë filialeve të ia mbledh individeveindividëve, të cilevecilëve iu jep interesa, shpjegimi është i thjeshtur): po ashtu zhvillohet ''Aksionet'' në këtë kohë sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më shumë, krijimi dhe zhvillimi i bankave të depozitave ishte një faktor rritjeje ekonomike.
 
* Riorganizimi i ndermarrjevendërmarrjeve që përfshinte dy modifikime kryesore: modifikime strukturale dhe një menyremënyre të re organizime të punës.
 
** Modifikime strukturale. Në këtë erë, njereziminjerëzimi kaloj nga punishtja familiarefamiljareusineusinë (mbi 50 veta). SipermarresitSipërmarrësit përpiqen te mbajnembajnë nën kontroll shpenzimet: kontrolli shtrihet nga lendalënda e parë deri të prodhimi përfundimtare. Në të njejtennjëjtën kohë lindin menyramënyra te reja menaxhimi. Lindin ''Trustet'' një trust është një kompani e cila blen ndermarrjetndërmarrjet e vogla (të cilat humbasin pavaresinepavarësinë e tyre). NdersaNdërsa ''Kartel'' është një alliancesaleancës midis ndermarrjevendërmarrjeve (në pergjithesipërgjithësi te te njejtesnjëjtës fushe) por këto të fundit ngelen autonome (përmendim Kartelin e shteteve naftenxjerresenaftënxjerrëse).
 
** Në organizimin e ri të punës një nocion i ri lind: Organizimi shkencor i punës (OSHP), me dy ide baze: Fordizmi (Ford) dhe Teilorizmi (Taylor) që japin mundesimundësi prodhimin në seri, kronometrazhekronometrash të punës, metode pune në zinxhirezinxhirë.
 
== Shiko edhe këtë ==
*
 
== Lidhje të jashtme ==
 
*
{{Teknologjia}}