Hape menynë kryesore

Changes

 
== Vendbanime të populluara në Qarkun e Prizrenit ==
 
 
{|
|- valign=top
|
* [[Arbanë (Prizren) | Dushanova]]
* [[Atmaxhë]]
* [[Bellobrad]]
* [[Bilusha]]
* [[Blaq]]
* [[Blue (Prizren) | Blue]]
* [[Brezna (Sharr)]]
* [[Brodosavcë (Sharr) ]]
* [[Brut (Sharr) | Brut]]
* [[Buzec]]
* [[VelezhëCaparc]]
* [[Vlashnje]]
* [[Vrbiçan]]
* [[Vërmicë (Prizren) | Vrbnica]]
* [[Serbicë e Epërme]] [[Gornja Srbica]]
* [[Serbicë e Poshtme]] [[Donja Srbica]]
 
* [[Lubinje e Epërme ]]
* [[Lubinje e Poshtme ]]
 
* [[Gornje Selo (Prizren) | Epërme Village]]
* [[Gorozhup]]
* [[Grazhdanik]]
* [[Gërnçar]] [[Grncare]] [[Грнчаре]]
 
 
* [[Dedaj]]
* [[Dobrusha]] [[Dobruša]]
* [[Dojnice]]
* [[Ulët Skenderaj]]
* [[Ulët Ljubinje]]
* [[Drajçiq]]
* [[Gërnçar]] [[Grncare]] [[Грнчаре]]
* [[Arbanë (Prizren) | Dushanova]]
* [[Gjonaj]]
* [[Gornje Selo (Prizren) | Epërme Village]]
* [[Zhivinjan]]
* [[Zhur (Prizren) | zurGorozhup]]
* [[ZapluzhëGrazhdanik]]
* [[ZgatarHiq]]
* [[ZymHoçë ie OpojësQytetit]]
* [[Zym i Hasit]]
* [[Zojz]]
* [[Xërxë]]
* [[Jabllanicë (Prizren) | Jablanica]]
* [[Jeshkovë]]
* [[Kabash]] (Kabashi)
* [[Kabash i Hasit]]
* [[Kabash]] (Kabashi)
* [[Kapra]]
* [[Karashëngjergj]]
* [[Kobanjë]]
* [[Kojush]]
* [[Përdor]]
* [[Kosovarëve]]
* [[Krajk]]
* [[Krushë e Vogël]]
* [[Kuklibeg]]
* [[Kukovce]]
* [[Kushnin]]
* [[Kustendil]]
* [[Landovica]]
* [[Lez]]
* [[Leskovac (Prizren) | Leskovac]]
* [[VlashnjeLez]]
* [[Llokvicë (Prizren) | Lokvice]]
* [[LubizhdëLubinje e Epërme ]]
* [[Lubinje e EpërmePoshtme ]]
* [[Lubizhda Has]]
* [[Lubizhdë]]
* [[Lukinaj]]
* [[Lybeçevë]]
* [[Lukinaj]]
* [[Malësi e Re (Lutogllava)]]
* [[Mazrek]]
* [[Krushë e Vogël]]
* [[Mamushë]]
* [[Manastiricë (Prizren) | Manastirica]]
* [[LezMazrek]]
* [[Medvec]]
* [[Milaj]]
* [[Nashec]]
* [[Nebreg]]
* [[Re Sumadija]]
* [[Novakë]]
* [[Novo Selo (Prizren) | Novo Selo]]
* [[Përdor]]
|
* [[Petrovë (Prizren) | Petrovo Selo]]
* [[Piranë (Prizren) | Pirane]]
* [[Blue (Prizren) | Blue]]
* [[Plajnik]]
* [[Planejë]]
* [[Planjanë]]
* [[Poslisht]]
* [[Pousko]]
* [[Prizren]]
* [[Randobravë]]
* [[Re Sumadija]]
* [[Reçanë (Prizren) | Reçan]]
* [[Renco]]
* [[Reçanë (Prizren) | Reçan]]
* [[Romaja]]
* [[Serbicë e Epërme]] [[Gornja Srbica]]
* [[Skorobisht]] (Skorobista) {{Coord|42.233347|20.806732|name=Skorobisht}}
* [[Serbicë e Poshtme]] [[Donja Srbica]]
* [[Hiq]]
* [[Shajinovc (Prizren) ]]
* [[HiqShkozë]]
* [[Shpenadi]]
* [[Skorobisht]] (Skorobista) {{Coord|42.233347|20.806732|name=Skorobisht}}
* [[Sredskë(Sredska)]]
* [[Struzhë]]
* [[Trepetinca]]
* [[Tupec]]
* [[HoçëUlët e QytetitLjubinje]]
* [[CaparcUlët Skenderaj]]
* [[Shajinovc (Prizren) Velezhë]]
* [[Vërmicë (Prizren) | Vrbnica]]
* [[Shkozë]]
* [[ShpenadiVlashnje]]
* [[Vrbiçan]]
* [[Xërxë]]
* [[Zapluzhë]]
* [[MazrekZgatar]]
* [[Zhivinjan]]
* [[Zhur (Prizren) | zur]]
* [[Zojz]]
* [[Zym i Hasit]]
* [[Zym i Opojës]]
 
|}