Dallime mes rishikimeve të "Funksionet me shumë variabla"

== Përkufizimi ==
RregullaRregulli '''ƒ''' sipas cilëscilit çdo pikëpike <math> M(x,y) </math> nga një zonë ''D'' (domeni i [[Funksioni | ''funksionit'']]) në [[Sistemi koordinativ kartezian|sistemin koordinativ]] ''xoy'' i korrespondohetshoqerojme një dhe vetëm një numër real ''z'' nga [[Bashkësitë |''bashkësia numerike'']] ''R'' (kodomeni i funksionit) dhe çdo numri nga ''R'' i përgjigjet së paku një pikë nga ''D'', e quajmëquhet '''funksion me dy variabla''' dhe simbolikisht shënohet <math> z=f(M) </math> ose <math> z=f(x,y). </math>
 
=== Grafiku i funksionit ===
 
Nëse funksioni ''ƒ'' është i vazhdueshëm në pikën <math>M_0(x_0,y_0) </math> atëherë ai është i vazhdueshëm në atë pikë në lidhje me secilen variabël veç e veç. Anasjelltas nuk vlen.
.
Operacionet e funksioneve të vazhdueshme janë funksione të vazhdueshme.
[[File:Rapid Oscillation.svg|thumb|Vazhdueshmëria.]]