Dallime mes rishikimeve të "Funksionet me shumë variabla"

No edit summary
=== Limiti i funksionit ===
 
Rrethinë me rreze ''δ'' ose ''δ''-rrethinë të pikës ''M₀<math>M_{0}(x₀x_{0},y₀y_{0})''\,</math> në rrafshin ''xOy'' e quajmë bashkësinë e të gjitha [[Pika|''pikave'']] <math> M(x,y)\, </math> që gjenden brenda rrethit me rreze ''δ'' e me qendër në [[Pika|''pikën'']] M₀<math>M_{0}\,</math>. Pikën M₀ e quajmë pikë grumbullimi të zonës ''D'' në qoftë se në çdo ''δ''-rrethinë të saj ekziston së paku një pikë ''M₀'' e ndryshme nga ''M'' e cila i takon zonës ''D''. Pika M₀<math>M_{0}\,</math> mund t'i takojë ose mos t'i takojë zonës ''D''.
Numrin '' A '' e quajmë '''[[Limiti|''limit të funksionit'']]''' ''ƒ'' në pikën e grumbullimit ''M₀''<math>M_{0}\,</math> të domenit ''D'' në qoftë se për çdo
 
:<math>\varepsilon > 0</math>
sado të vogël, mund të gjendet <math> \delta > 0</math>
 
e tillë që për çdo pikë <math> M(x,y)\, </math> nga ''δ-'' rrethina e pikës ''M₀''<math>M_{0}\,</math> vlen
 
:<math>|f(x) - A| < \varepsilon </math>.
 
[[simbolikisht]]<ref>Limiti i funksionit.http://mathworld.wolfram.com/Limit.html.</ref> shënohet <math> z=f(M)\, </math> ose <math> z=f(x,y).\, </math>, ose
 
: <math> \forall \varepsilon > 0\ \exists \ \delta > 0 : \forall x\ (0 < |x - c| < \delta \ \Rightarrow \ |f(x) - A| < \varepsilon).\,</math>
 
Pika ''<math>M''\,</math> mund të tentoj në pikën ''M₀''<math>M_{0}\,</math> në mënyrë të çfarëdoshme , nëpër ndojnë [[Segmenti|''segment'']], lakore etj. Nëse eksiston [[Limiti|''limiti i funksionit'']] ''ƒ'' në pikën ''M₀''<math>M_{0}\,</math> atëherë ai nuk varet nga rruga nëpër të cilën <math>M\rightarrow ''M''&nbsp;→&nbsp;''M₀''M_{0}\,</math>.
 
=== Vazhdueshmëria e funksionit ===