Akademia Kombëtare e Shkencave e Ukrainës - Other languages