Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Other languages