Aleatët e Luftës së Dytë Botërore - Other languages