Dorëshkrimi i Ungjillit të Elbasanit - Other languages