Komiteti Qendror për Mbrojtjen e të Drejtave të Kombësisë Shqiptare - Other languages