Kujtesë hyrëse e fuqishme rastësore - Other languages