Licenca Publike e Përgjithshme GNU - Other languages