Njësit administrative të Mbretërisë Jugosllave - Other languages