Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë - Other languages