Programimi i orientuar në objekte - Other languages