Prokuroria e Përgjithshme e Shqipërisë - Other languages