Protokolli i Transferimit të Teksteve të Lidhura - Other languages