Republika Socialiste Sovjetike e Armenisë - Other languages