Rezistenca shqiptare në Luftën e Dytë Botërore - Other languages