Shpallja e Pavarësisë së Kosovës - Other languages