Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë - Other languages