Standardi për enkriptimin e të dhënave DES - Other languages