Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare - Other languages