Udhëheqës të shteteve në vitin 1809 - Other languages