Udhëheqës të shteteve në vitin 1935 - Other languages