person,
koleg
Ky redaktor shkruan me kujdes për të shmangur plotësisht çështjet e neutralitetit gjinor.

[[Category:| User genus-carefully]]