;Këtij përdoruesi i pëlqejnë pikë-presjet; ai i përdor ato shpesh.

[[Category:| User semi-colons]]