Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit

Standardet e kontabilitetit janë rregulla dhe udhëzime të krijuara nga organet kompetente, përcaktojnë bazën e politikave dhe praktikave financiare të kontabilitetit .