Revista "Studime Muzeologjike" është organ i Muzeut Historik Kombëtar të Shqipërisë. Botim prej vitit 2002.

QëllimiRedakto

Qëllimi kryesor i kësaj reviste shkencore është: të stimulojë debatin rreth vlerave të trashëgimisë kulturore shqiptare. Nëpërmjet revistës “Studime Muzeologjike”, Muzeu Historik Kombëtar nxit dhe inkurajon veprimtarinë kërkimore-shkencore në fushën e muzeologjisë, historisë, antropologjisë, konservimit dhe restaurimit.

RubrikatRedakto