Surja el-Kadr është surja e 97 e radhitur në Kur'an, ka 5 ajete. Mekase.

PërmbajtjaRedakto

97.Suretu El Kadr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit. 
2. E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit? 
3. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj! 
4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. 
5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit.

PërbërjaRedakto

Suretur El Kader kaptina e 97 E Zbritur në Meke, pas sures Abese, ajete; 5 Në këtë sure flitet për fillimin e shpalljes së Kur'anit, për vleren e asaj nate kur fillon shpallja, për mëshirën që e shtrin Zoti për hirë të asaj nate, për zbritjen e engjëjve. të gjitha këto përkujtime për rëndësinë e asaj nate bëjnë të kuptohet madhështia e Kur'anit dhe fama e autoriteti i Muhammedit alejhi selam, të cilit i shpallet ai. Quhet; ''Suretul Kadri''- kaptina e natës së vlefshme.

Tjera të dhënaRedakto

Linku direkt: [1].

Hostuar ne serverin e Universitetit Internacional Islamik Malajzi ( https://web.archive.org/web/20061107014300/http://www.iiu.edu.my/ )

Shih edhe këtëRedakto

Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

Lidhje të jashtmeRedakto