Tirana bëmë apo gjëmë libër me autor Sazan Guri dhe Marianthi Guri (red.). Botuar në Tiranë, në vitin 2007. Faqe 215.