Toka e mesme (angl. Middle-earth) është një vend fiktiv. Në romanët e J. R. R. Tolkien - The Lord of the Rings flitët për ketë vend.