Loja volejbollit luhet me top te materialit te but. Dhe me pesh 260 deri 280, perimetri i te cilit është 65 cm deri 70 cm. Ne lojën e volejbollit përdoren këto elemente : debimetm, pasimet, sherbimet, gjuajtjet, bllokimet etj.