Tretur në polen drite Autore: Valdete Antoni. Botuesi: Toena. Faqet e librit 184.

Kjo përvojë shkrimi vjen e plotë si vokacion shprehës, si gjurmë e dëshmive të sendërtimit të poezisë, që ruan ekuilibrin ndërmjet thënies dhe domethënies, formës dhe mesazhit. Finesa dhe feminiteti zbulohet me përkujdesje ndaj fjalës dhe vargut, ndaj tingujve që rimojnë së jashtmi, kanë një temporitmikë të brendshme. Gjetjet poetike të formuluara në materien tekstore, në vargëzimin modern dhe klasik, në ritmikën brenda vargjeve, lidhen sidomos me lëvrimin e poezisë pa titull dhe pa shenja pikësimi.