Udhëkryqet e ekonomisë shqiptare : konferenca e parë kombëtare për financën : Tiranë, 5 dhjetor 2014

Udhëkryqet e ekonomisë shqiptare : konferenca e parë kombëtare për financën : Tiranë, 5 dhjetor 2014 : libri i punimeve me autorë kolektivë nga Universiteti i Tiranës. Fakulteti Ekonomik. Botuar në Tiranë nga "Pegi", në vitin 2014. Faqe 494.