Ujëvara (revistë).JPG

Ujëvara është revist letrare e cila botohet në Gjilan. Botuesi dhe redaktori i saj është Heset Zymberi. Revista “Ujëvara” është e përdymuajshme.