Ushtria çlirimtare e Kosovës në mes të përkrahjeve dhe pengesave

Ushtria çlirimtare e Kosovës në mes të përkrahjeve dhe pengesave libër me autor Sylë Arifi dhe Din Mehmeti (red.), Ibish Neziri (red.). Botuar në Gjakovë nga "Gjakova 2000", në vitin 2000. Faqe 157.