Vepra

krijimin artistik i veçantë si vepra arti, letërsi, muzikë dhe piktura

Vepra është akti që kryen ndokush me një qëllim të caktuar, veprim; punë të mirë, të keqe etj.

Në përgjthësiRedakto

Prodhimi a përfundimi i veprimtarisë e i punës së një njeriu. të një grupi njezish ose të një populli; punë apo veprimtari që bëhet nga dikush në dobi të masave të gjëra të popullit.

Në krijimtariRedakto

Krijim në fushën e artit, të letërsisë, të shkencës etj., libri që përbënë këtë krijim.

Përmbledhje e krijimtarisëRedakto

Tërsia e atyre që ka krijuar dikush në fushën e artit, të letërsisë, të shkencës etj.; Krijimtaria e dikujt. P.sh.:

  • Vepra e një shkrimtari

ObjekeRedakto

Ndërtes a grup ndërtesash , uzinë, rrugë, hekurudha a ndërtim tjetër së bashku me pajijet, që bëhet për të plotësuar nevojat ekonomike, shoqërore, kulturore etj.; diçka që ngrihet a që ndërtohet për këto qëllime.