Vllahisht ose Gjuha Arumune - (Vllahisht: Limba Armãneascã ose Armãneshce, Armãneashti, Rrãmãneshti), apo Vllahisht është një gjuhë Latinisht e lindjes folur në Evropën Juglindore. Folësit e saj janë quajtur Arumunë apo Vlleh.