Çmime të caktuara

Votimi për çmimet e periudhës 2018-2019

Çmimi për krijimin e artikujve të rinj

Çmimi për redaktimin e artikujve

Çmimi për artikujt cilësorë


Çmimi për pastrimin e artikujve


Çmimi për mbrojtjen e artikujve

Çmimi për mirëmbajtjen e faqes kryesore

Çmimi për mirëmbajtjen e udhëzimeve


Çmimi për mirëmbajtjen e kategorive

Çmimi për mirëmbajtjen teknike

  • Klein Muçi: Për kujdesin e veçantë të mirëmbajtjes teknike në komunitet. - Berishasinan (diskutimet) 15 shtator 2019 14:54 (CEST)
  • Klein Muçi: ka punuar shumë në pjesën teknike të sq.wiki-t: moduli CS1, aktivizimi i InternetArchiveBot, zgjatimi WikiDashuri, etj. – Βατο (diskutimet) 5 tetor 2019 19:41 (CEST)

Çmimi për kujdestarinë e përgjithshme

Çmimi për administrimin

Çmimi për kontrollin

Çmimi për paansinë

Çmimi për vazhdimësinë

Çmimi për faqen e përdoruesit