Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Drejtësi apo Vitrina Projekti Fjalori/F ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
F-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • fondi
  1. ...
  2. buxheti : Fondi Monetar Ndërkombëtar shk. FMN. [1]
 • forca
  1. ...
  2. buxheti : Forca e Paqeruajtësve Ndërkombëtar e Kosovës shk. KFOR. [1]
 • FMN
  1. buxheti shk. për : Fondi Monetar Ndërkombëtar. [1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003