Basmala.svg
IslamSymbolAllahCompWhite.PNG
WikiProjekti Islami
Faqja kryesore Faqja e diskutimeve Artikujt Kurani Stampat Kategoritë


Ngjyrat për përdorim

██ Ngjyra primare: #A3BFAC ██ Ngjyra sekondare: #CEF2DA ██ Ngjyra terciare: #F5FFF8


STAMPA KODI
Ky përdorues merr pjesë në WikiProjektin Islami>
{{User WPIslami}}
{{Festat Islame}}
Për përmirsim
{{Islam}}
{{Kalendari Islam}}
Emri Koha Sunete Farze Sunete të fundit Vitër
SABAHU Para lindjes së Diellit 2 Rekat 2 Rekat s'ka s'ka
YLEJA Pasdite gjer ne Iqindi 4 Rekat 4 Rekat 2 Rekat s'ka
IQINDIA Pas dreke gjer në perëndim të Diellit 4 Rekat 4 Rekat s'ka s'ka
AKSHAMI Pas perëndimit te Diellit gjer në Jaci s'ka 3 Rekat 2 Rekat s'ka
JACIA Nga akshami gjer në mesnatë 4 Rekat 4 Rekat 2 Rekat 3 Rekat
{{Namazi}}
{{Profetët në Kuran}}


{{Sahab}}
Për përmirsim
{{Shtyllat_e_Islamit}}
{{Suret Kur'anore}}
{{Vende Islame}}