Genocidi çam në Epir libër me autor Xhevat Muhedini dhe Ismet Kulli (red.). Botuar në Tiranë nga "Edlora", në vitin 2014. Faqe 404.