Çamëria në rrugën e zgjidhjes

Çameria në rrugën e zgjidhjes.jpg

Çamëria në rrugën e zgjidhjes me autor Prof. Dr. Lisen Bashkurti. Botuar në Tiranë : Geer; Akademia Diplomatike Shqiptare. Viti i botimit 2012. Faqet e librit 594.

Libri "Çamëria në rrugën e zgjidhjes" është jo vetëm një analizë e gjerë dhe multidisiplinore e kësaj çështje të madhe të trashëgimisë historike shqiptaro-greke, por është njëkohësisht edhe një përpjekje tejet interesante instruktive dhe konstruktive për rrugën në të cilën nevojitet të kaloj procesi i vështirë e kompleks i çështjes Çame. Gjithashtu, libri është një kontribut i vërtetë për mënyrën, procedurat, mekanizmat, mjetet dhe instrumentet që kërkohen nga gjithë aktorët e faktorët lokal, kombëtar e ndërkombëtar, politik, diplomatik e juridik për zgjidhjen optimale dhe paqësore të një prej brengave më të mëdha të historisë së popullit shqiptar.