Çamëria thërret poezi me autore Ermira Qerimi (Kondo) dhe Tanush Kaso (red.). Botuar në Tiranë nga SHPA "Çamëria", në vitin 1999. Faqet e librit 88.