Çelësi i Tiranës 2005 : udhërrëfyesi praktik i kryeqytetit

Çelësi i Tiranës 2005 : udhërrëfyesi praktik i kryeqytetit libër i botuar në Tiranë nga Gazeta "Çelësi", në vitin 2005. Faqe 530.