Çelësi i biznesit Tiranë-Durrës : 2007-2008

Çelësi i biznesit Tiranë-Durrës : 2007-2008 libër i botuar në Tiranë nga "Çelësi", në vitin 2007. Faqe 830.